Automatic translation by Google Translate. We cannot guarantee that it is accurate.

Grunnhugmyndafræði mín gengur út á að skoða samskipti milli einstaklinga hvort sem það er í parsambandi, fjölskyldu eða stærra samhengi. Þeirra vellíðan er höfð að leiðarljósi í allri meðferð. Þegar unnið er með einstaklingum eða pörum er oft skoðað samskiptamynstur sem kemur úr uppeldinu eða hefur jafnvel fylgt fólki í gegnum kynslóðirnar. Einnig er lögð áhersla á að skoða þær tilfinningar sem liggja að baki hegðun og samskipta.

Ef um pör er að ræða er áætlunin sú að báðir aðilar mæti saman í viðtöl en á meðferðartímanum getur komið upp sú staða að fólk komi í sitthvoru lagi í einstaka tíma. Í öllum tilfellum eru styrkleikar skoðaðir og þeir notaðir til að vinna með þann vanda sem fólk vill vinna með og finna lausnir á eins stuttum tíma og hægt er.